Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2018 έως 12/2018, ΔΧ/2018, ΔΠ/2018

E–Μail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1/2/2018 28/2/2018
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1/3/2018 2/4/2018
ΜΑΡΤΙΟΣ 1/4/2018 30/4/2018
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1/5/2018 31/5/2018
ΜΑΙΟΣ 1/6/2018 2/7/2018
ΙΟΥΝΙΟΣ 1/7/2018 31/7/2018
ΙΟΥΛΙΟΣ 1/8/2018 31/8/2018
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1/9/2018 1/10/2018
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1/10/2018 31/10/2018
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1/11/2018 30/11/2018
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1/12/2018 31/12/2018
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1/1/2019 31/1/2019


ΠΙΝΑΚΑΣ Β'
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2018-12/2018

 

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ε.Φ.Κ.Α. ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1/2/2018 28/2/2018 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1/2/2018 28/2/2018
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1/3/2018 2/4/2018 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1/3/2018 2/4/2018
ΜΑΡΤΙΟΣ 2/4/2018 30/4/2018 ΜΑΡΤΙΟΣ 1/4/2018 30/4/2018
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2/5/2018 31/5/2018 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1/5/2018 31/5/2018
ΜΑΙΟΣ 1/6/2018 2/7/2018 ΜΑΙΟΣ 1/6/2018 2/7/2018
ΙΟΥΝΙΟΣ 2/7/2018 31/7/2018 ΙΟΥΝΙΟΣ 1/7/2018 31/7/2018
ΙΟΥΛΙΟΣ 1/8/2018 31/8/2018 ΙΟΥΛΙΟΣ 1/8/2018 31/8/2018
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3/9/2018 1/10/2018 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1/9/2018 1/10/2018
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1/10/2018 31/10/2018 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1/10/2018 31/10/2018
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1/11/2018 30/11/2018 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1/11/2018 30/11/2018
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 3/12/2018 31/12/2018 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1/12/2018 31/12/2018
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2/1/2019 31/1/2019 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1/1/2019 31/1/2019


ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2018-12/2018

 

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
  ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1/3/2018 2/4/2018
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1/4/2018 30/4/2018
ΜΑΡΤΙΟΣ 1/5/2018 31/5/2018
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1/6/2018 2/7/2018
ΜΑΙΟΣ 1/7/2018 31/7/2018
ΙΟΥΝΙΟΣ 1/8/2018 31/8/2018
ΙΟΥΛΙΟΣ 1/9/2018 1/10/2018
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1/10/2018 31/10/2018
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1/11/2018 30/11/2018
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1/12/2018 31/12/2018
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1/1/2019 31/1/2019
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1/2/2019 28/2/2019


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Α. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) στο δικτυακό τόπο του Ε.Φ.Κ.Α.(www.efka.gov.gr)

Β. Κατ' εξαίρεση, παραμένει η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. με μαγνητικά μέσα ή σε έντυπη μορφή, των εργοδοτών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» (Πολυκατοικίες κ.λ.π.), στο αρμόδιο Υποκ/μα Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. της έδρας τους και εντός των ως άνω προθεσμιών του ΠΙΝΑΚΑ Β', ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ε.Φ.Κ.Α. (Εγκ. 14/2013, τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.).

Γ. Για περιόδους απασχόλησης από 01/01/2010 και εντεύθεν, το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. (α' και β' βαθμού - Δήμοι, Κοινότητες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις), υποβάλλουν τις αντίστοιχες Α.Π.Δ. (εμπρόθεσμες), αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (εγκύκλιο 19/2010, τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).


Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Οικονομικά Νέα

Copyright © 2010 Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. - Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Developed by AigidaNet