Επιστολή ΕΦΕΕΑ για μετάθεση εφαρμογής υποβολής του νέου εντύπου Ε3

Αθήνα 13/3/2018
Αρ.πρωτ.1717

Προς: Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κο Γεώργιο Πιτσιλή
Κοινοποίηση: Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Θέμα: Έναρξη εφαρμογής του υπό διαβούλευση νέου εντύπου Ε3 από το φορολογικό έτος 2018.

Κε Διοικητά

Μόλις την Παρασκευή δημοσιεύτηκε το νέο έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2017, χωρίς ακόμη να έχει δημοσιευτεί η εγκύκλιος εφαρμογής του, όταν την ίδια ώρα οι λογιστικές εγγραφές έχουν οριστικοποιηθεί στα λογιστικά βιβλία.

Θεωρούμε ότι η πρόθεση της ΑΑΔΕ να θέσει αναδρομικά για την χρήση 2017 την εφαρμογή του νέου εντύπου, είναι εσφαλμένη και ανεδαφική για τους εξής λόγους:

1. Αν ισχύσει αναδρομικά, η υπάρχουσα ηλεκτρονική γραμμογράφηση στα βιβλία εσόδων – εξόδων των επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία δεν καλύπτει τις νέες προδιαγραφές του εντύπου καθώς τα λογιστικά προγράμματα είναι «στημένα» πάνω στο παλιό έντυπο.
Σε κάθε περίπτωση και ακόμα και όταν οι εταιρείες παραγωγής λογισμικού προσαρμοστούν στο νέο έντυπο, πολλοί συνάδελφοι φοροτεχνικοί δεν έχουν ούτε τη δυνατότητα ούτε το χρόνο να προσαρμόσουν τα βιβλία τους αναλόγως στις νέες προδιαγραφές, όταν μάλιστα έχουν ήδη τυπωθεί τα επίσημα βιβλία.

2. Στην πρώτη σελίδα του νέου εντύπου περιέχονται πληροφορίες δύσκολες στην ανεύρεσή τους, ειδικά στις επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα (π.χ. αριθμός σύμβασης και σειριακός αριθμός POS, επαγγελματικοί λογαριασμοί, ενεργές ιστοσελίδες κ.α.).
Το να βρεθούν όλες αυτές οι πληροφορίες μέχρι το πέρας των φορολογικών δηλώσεων απαιτεί πολύ επιπλέον χρόνο που δεν υπάρχει στο ήδη φορτωμένο πρόγραμμα των Λογιστών- Φοροτεχνικών, ενώ κάλλιστα μπορούν να ανευρεθούν από την υπηρεσία και να είναι προσυμπληρωμένα.

3. Από τις προτάσεις που καταθέσαμε για τον σωστό σχεδιασμό του νέου εντύπου, και οι οποίες είναι αναγκαίες για την σωστή αποτύπωση των δεδομένων των βιβλίων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, ελάχιστες έγιναν αποδεκτές. Την ύστατη στιγμή πρέπει να γίνει πράξη μία από τις προτάσεις μας, η μερική εφαρμογή του εντύπου μέσω της γενικής καταχώρησης δαπανών χωρίς την περαιτέρω ανάλυση τους, για απλογραφικά βιβλία, καθώς και η μη υποχρεωτική συμπλήρωση για φέτος συγκεκριμένων κωδικών.

Η έννοια της χρηστής διοίκησης την οποία όλοι επιδιώκουμε προϋποθέτει την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων χρηστών του εντύπου (Λογιστές -Φοροτεχνικούς, εταιρείες παραγωγής λογισμικού, επιχειρήσεις, υπαλλήλους της ΑΑΔΕ), εκ των προτέρων, ούτως ώστε να μπορούν να έχουν τον χρόνο να προετοιμαστούν για τις νέες απαιτούμενες εργασίες.
Αποτελεί υποχρέωση της διοίκησης να επιδιώκει συναινετικές λύσεις αποφεύγοντας την ταλαιπωρία των πολιτών.

Για τους παραπάνω εύλογους και δίκαιους λόγους και σε εφαρμογή της απόφασης της Γ.Σ στις 24/2/2018 της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. αιτούμεθα την μετάθεση εφαρμογής της υποβολής του εντύπου Ε3 από το φορολογικό έτος 2018, όταν θα είναι έτοιμοι όλοι οι εμπλεκόμενοι.


Με εκτίμηση

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Τσαμόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας
Νίκος Κούβαρης

Οικονομικά Νέα

Copyright © 2010 Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. - Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Developed by AigidaNet