ΠΟΛ.1223/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α΄) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2018

ΠΟΛ.1223/10-12-2018

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ- ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8

Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο : 210 3375878

E-Mail : defk . a @ aade . gr

Url : www . aade . gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1223/2018

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α΄) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α΄) με τις οποίες επήλθαν τροποποιήσεις σε θέματα ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Συγκεκριμένα: α) με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.4223/2013, σύμφωνα με το οποίο παρατείνεται μέχρι και το έτος 2019 το χρονικό διάστημα μέχρι του οποίου η αξία των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων δεν συνυπολογίζεται για την επιβολή του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., και β) με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προστίθεται μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν.4223/2013 νέα παράγραφος 2 Α, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος 2019, των φορολογούμενων με χαμηλή αξία ακίνητης περιουσίας, με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που τίθενται στη διάταξη.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

α/α

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

ΔΔΑΔ Γ 1190563ΕΞ2017/21-12-17

Οικονομικά Νέα

Copyright © 2010 Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. - Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Developed by AigidaNet