ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ-ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΚΑ

jpg

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

κ. Ε. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Θεσσαλονίκη 10/5/2019

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

   1) Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
   2) ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

   3) O.E.E.-Π.Τ.Κ.Μ.

   4) Ε.Ε.Θ.

   5) Β.Ε.Θ.

   6) Ε.Β.Ε.Θ.

   7) Ο.Ε.Ε.Θ

   8) Ο.Β.Σ.Θ.

   9) Ε.Σ.Θ.

 

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ, 

Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή επέρχεται πληθώρα αλλαγών στις υφιστάμενες ρυθμίσεις που αφορούν τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας.

Θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την ψήφιση και εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων. 

Συγκεκριμένα:

 1) Σχετικά με τον βάσιμο λόγο απόλυσης εργαζομένων (άρθρο 48 του νομοσχεδίου), η προτεινόμενη διάταξη περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσει από όσα θα επιλύσει παρά το γεγονός ότι το θέμα είναι ήδη νομοθετικά ρυθμισμένο. Το μόνο αποτέλεσμα που θα επιφέρει η συγκεκριμένη διάταξη είναι η δημιουργία μεγάλου αριθμού διενέξεων, αντιπαραθέσεων και δικαστικών διαμαχών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και ο τραυματισμός της εργασιακής ειρήνης και της κοινωνικής συνοχής.

Σε κάθε περίπτωση εφόσον τελικά ψηφιστεί η διάταξη θα πρέπει να δοθούν λεπτομερείς και σαφείς οδηγίες και διευκρινίσεις για να εξαλειφτούν το δυνατόν οι δυσμενείς επιπτώσεις της εν λόγω διάταξης.

 

2) Όσον αφορά την υποχρέωση αναγγελίας της άδειας των εργαζομένων (άρθρο 53) εντός μίας ώρας από την έναρξη πραγματοποίησής της, πρόκειται για μία διάταξη η οποία δημιουργεί περαιτέρω γραφειοκρατία στις επιχειρήσεις -ανεβάζει και άλλο χωρίς ιδιαίτερο όφελος για κανέναν- το κόστος εφαρμογής των εργατικών διατάξεων και πλήττει για ακόμα μία φορά τον δοκιμαζόμενο λόγω της κρίσης παραγωγικό ιστό της ελληνικής οικονομίας.

Οι Φοροτεχνικοί - Λογιστές που τελικά θα κληθούν να κάνουν πράξη την διάταξη κάνουν ότι είναι δυνατόν για να βοηθήσουν εργοδότες και επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, αλλά πιστεύουμε πως αυτή την φορά θα είναι αδύνατον λόγω των πολλών πρακτικών προβλημάτων που δημιουργούνται, να τους προστατεύσουν από την επιβολή άδικων προστίμων. 

3) Σχετικά με την ηλεκτρονική αναγγελία απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ , πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης (άρθρο 59).

 Σε οικοδομικές εργασίες ή τεχνικά έργα πρέπει να αναγγέλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ -αντί του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ που προβλέπονταν στο άρθρο 37 του ν.4488/2017 -πριν την έναρξη της ημερήσιας απασχόλησης. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας από τον τόπο του έργου- όπου και αν βρίσκεται αυτό- με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και να υπάρχει χειριστής που να μπορεί να καταχωρεί τα στοιχεία που ζητάει το ΕΡΓΑΝΗ , είτε είναι ο κύριος του έργου (που μπορεί να είναι και ιδιώτης- ιδιοκτήτης ) είτε ο εργολάβος ή ο υπεργολάβος , με την απειλή των υπέρογκων προστίμων του άρθρου 5 του ν.4554/2018.

Και αν αυτό είναι εφικτό σε περιπτώσεις μεγάλων έργων και οργανωμένων εργοταξίων, είναι πολύ δύσκολο σε μικρά , απομακρυσμένα ή διάσπαρτα έργα , που αποτελούν και τον κύριο όγκο των έργων αυτών.

Θα πρέπει επίσης να απαντηθεί και το ζήτημα της πιθανής απασχόλησης ενός εργαζομένου σε δύο έργα της ίδιας εταιρίας εντός της ημέρας και η περίπτωση της μη απασχόλησης λόγω καιρικών συνθηκών ή της μη ετοιμότητας του εργοταξίου.

Να σημειωθεί ότι για μεν τα ιδιωτικά έργα προϋπολογίζεται ο ελάχιστος αριθμός των απαιτούμενων ημερομισθίων από τον ΕΦΚΑ, και για τα δημόσια υπολογίζεται το ύψος της εργατικής δαπάνης με βάση τις εργασίες που περιγράφονται στην μελέτη του έργου.

  

Με τιμή

 

Για το Δ.Σ.

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

 

       ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                   ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικονομικά Νέα

Copyright © 2010 Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. - Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Developed by AigidaNet