Σύντομο Προφίλ

Η ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.) ιδρύθηκε το 1993, και έχει έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης στην οδό Δωδεκανήσου 22.

Σκοπός της Ένωσης είναι η συσπείρωση όλων των μελών Φοροτεχνικών-Λογιστών του Ν. Θεσσαλονίκης με στόχο την μελέτη για την ηθική, επαγγελματική και υλική εξύψωσή τους και η ανάπτυξη του πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ τους, η μελέτη για την αναβάθμιση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού, η προστασία, υποστήριξη και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων τους, η συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια  για αποφασιστική συμμετοχή στις διαδικασίες για την θεσμοθέτηση των φορολογικών νόμων και κανόνων από την Πολιτεία, η συμμετοχή των μελών της στις διαδικασίες κατάρτισης προγραμμάτων και μελετών για επιχορηγήσεις και απόκτηση δικαιωμάτων που η Ε.Ε. παρέχει στην Πολιτεία ως μέλος της, η αναγνώριση των δικαιωμάτων των μελών της σε σχέση με τις δημόσιες επιχειρήσεις και η προσπάθεια για ενημέρωση και εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης του Έλληνα φορολογούμενου με σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής και της αντικειμενικής κρίσης της φορολογούμενης αρχής.

b Ο αριθμός των μελών της Ένωσης σήμερα ανέρχεται στους 599 αδειούχους Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές-Φοροτεχνικούς, που δραστηριοποιούνται στο Νομό  Θεσσαλονίκης.

Στην προσπάθεια υλοποίησης των παραπάνω στόχων μέλη της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. ίδρυσαν το Κ.Ε.Κ.  ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ με σκοπό να διοργανώνονται κατά τακτά διαστήματα σεμινάρια για την επιμόρφωση των μελών της και την ανάληψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό την προετοιμασία βοηθητικού προσωπικού για όσα μέλη μας έχουν ανάγκη τέτοιου προσωπικού για τα γραφεία τους.

Εξέδιδε για 10 χρόνια  το 15νθήμερο περιοδικό «ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» με θέματα φοροτεχνικά, εργατικά, λογιστικά κ.λ.π., ώστε να έχει άμεση επαφή με τα μέλη της και από τις σελίδες του να περνά κάθε τι που αφορά τον Κλάδο. Το περιοδικό αντικαταστάθηκε από την ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ., την οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκέπτεται και να ενημερώνεται άμεσα για όλα τα θέματα που αφορούν τον Κλάδο μας.

Δημιουργήθηκε ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ από μέλη της ΕΦΕΕΘ με σκοπό όλα τα μέλη της ΕΦΕΕΘ να έχουν την δυνατότητα να προμηθεύονται τα εξειδικευμένα έντυπα, βιβλία, καταστάσεις, γραφική ύλη κ.λ.π. που απαιτούνται για την απρόσκοπτη άσκηση του επαγγέλματός  μας.

Τέλος η ΕΦΕΕΘ, μπροστά στις ανάγκες που προέκυψαν με την νομισματική ένωση, τη παγκοσμιοποίηση των αγορών, την μετάδοση πληροφοριών, την μεταφορά δεδομένων, την εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων, την υποβολή όλων των δηλώσεων και καταστάσεων ηλεκτρονικών που απαιτούνται στις Δ.Ο.Υ. κ.λ.π , με ογδόντα εννέα μέλη της ίδρυσε την πολυσυμμετοχική, συνεταιριστική ανώνυμη εταιρία με τον τίτλο «ΑΙΓΙΔΑ Α.Ε.», με δυνατότητα συμμετοχής όλων των συναδέλφων πανελλαδικά οι οποίοι είναι ενταγμένοι στην ΠΟΦΕΕ.

Είναι μέλος της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (CONFEDERATION FISCALE EUROPEENNE – CFE).

Οικονομικά Νέα

Copyright © 2010 Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. - Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Developed by AigidaNet