ΠΟΛ.1186/21.12.2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 23 Δεκέμβριος 2010 13:04 Πέμπτη, 23 Δεκέμβριος 2010 12:57

ΠΟΛ 1186  

ΘΕΜΑ: Προσκόμιση ειδικού πληρεξούσιου για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας.

Σε συνέχεια της με αρ. ΠΟΛ.1178/7.12.2010 Α.Υ.Ο., αναφορικά με το παραπάνω θέμα και με αφορμή προφορικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του φυσικού προσώπου ή του νομίμως εκπροσωπούντος το μη φυσικό πρόσωπο  στην Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή του κλειδαρίθμου απαιτείται η προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου –εγγράφου διάρκειας τεσσάρων μηνών, το οποίο θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.ΕΠ. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή που έχει το δικαίωμα αυτό και δεν απαιτείται να είναι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 


Ακριβές Αντίγραφο                                
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                                                                                            


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

 

Δείτε εδώ το ειδικό πληρεξούσιο για το νέο TaxisNet.