ΠΟΛ.1066/14.3.2012

Τετάρτη, 14 Μάρτιος 2012 15:44

ΠΟΛ.1066/14.3.2012

Απεικόνιση της ονομασίας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά στοιχεία, έπειτα από την αναστολή λειτουργίας και τη μετονομασία ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Αθήνα, 14/3/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Α. Λουγκάνη

Τηλέφωνο : 210 3610065

FAX : 210 3615052

ΠΟΛ 1066

ΘEMA: Απεικόνιση της ονομασίας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά στοιχεία, έπειτα από την αναστολή λειτουργίας και τη μετονομασία ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Με αφορμή τη δυσχέρεια που έχει παρατηρηθεί, σε αρκετές περιπτώσεις, όσον αφορά την αναγραφή της ονομασίας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά στοιχεία, ειδικά όταν η ονομασία αυτή είναι σύνθετη και έχει προκύψει από μετονομασία της Δ.Ο.Υ., προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι σε έκδοση φορολογικών στοιχείων, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Η απεικόνιση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά στοιχεία και μόνο, ειδικά για τις περιπτώσεις που έπειτα από τη μετονομασία των Δ.Ο.Υ. προκύπτει σύνθετη ονομασία, έπειτα από την αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. και τη μεταφορά της καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητάς τους σε άλλες Δ.Ο.Υ., μπορεί να γίνεται με την αναγραφή της ονομασίας της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, χωρίς τα παρενθετικά μέρη αυτής, ενδεικτικά ως εξής:

Δ.Ο.Υ. με τη νέα ονομασία: Απεικόνιση ονομασίας Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά στοιχεία:

Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων (Α΄-Β΄) – (Ιωαννίνων Α΄-Β΄- Μετσόβου) Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων

Δ.Ο.Υ. Τρικάλων (Τρικάλων – Πύλης – Φαρκαδόνας) Δ.Ο.Υ. Τρικάλων

Δ.Ο.Υ. Αθηνών ΣΤ΄ (ΣΤ΄- Ζ΄) - ( Αθηνών ΣΤ΄- Ζ΄-ΙΣΤ΄) Δ.Ο.Υ. Αθηνών ΣΤ΄

Αυτονόητο είναι ότι επιτρέπεται η αναγραφή στα φορολογικά στοιχεία της σύνθετης ονομασίας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Τυχόν αποθέματα φορολογικών στοιχείων θεωρημένων ή αθεώρητων, που φέρουν εντύπως την ονομασία της Δ.Ο.Υ. προέλευσης, πριν την ανάκληση λειτουργίας, τη συγχώνευση ή τη μετονομασία αυτής, μπορούν να εκδίδονται, χωρίς να προβούν οι εκδότες τους σε διόρθωση της αναγραφόμενης σε αυτά Δ.Ο.Υ., μέχρι εξαντλήσεως τους.

Ακριβές αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογίας

Δημήτρης Σταματόπουλος