ΠΟΛ.1115/23.4.2014

Παρασκευή, 25 Απρίλιος 2014 12:59

ΠΟΛ.1115/23.4.2014

Περιεχόμενο τιμολογίου κατά την πώληση οχήματος από Έλληνα υποκείμενο στο Φ.Π.Α. προς αγοραστή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος

Αθήνα, 23.4.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙKΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1.- 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ και B΄

2.- Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15)

ΤΜΗΜΑ

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Αντώνιος Α. Σανιδάς

Τηλέφωνο : 210 - 3645615

Τηλεομοιότυπος: 210 - 3645413

Ηλεκτ. Ταχ/μείο : a sanidas @ 1992. s yzefxis . g ov . g r

ΠΟΛ 1115/2014

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο τιμολογίου κατά την πώληση οχήματος από Έλληνα υποκείμενο στο Φ.Π.Α. προς αγοραστή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος.

Με αφορμή προφορικά ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, τόσο από φορολογούμενους όσο και από φορολογικές και τελωνειακές αρχές άλλων κρατών - μελών αναφορικά με την επί του τιμολογίου αναγραφόμενη ένδειξη, σχετικά με το καθεστώς Φ.Π.Α. της πώλησης οχημάτων από ¨Έλληνα υποκείμενο στο ΦΠΑ σε κοινοτικούς πελάτες (υποκείμενους ή μη στο φόρο) και για λόγους διευκόλυνσής τους, διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης καινούργιου μεταφορικού μέσου αναγράφεται υποχρεωτικά επί του τιμολογίου το εξής κείμενο: .

Εκτός του προαναφερόμενου τυποποιημένου κειμένου αναγράφονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. και τα κριτήρια χαρακτηρισμού του μεταφορικού μέσου ως καινούργιου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 11 του κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000).

2. Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης μεταχειρισμένου μεταφορικού μέσου αναγράφεται υποχρεωτικά το εξής κείμενο: .

3. Επί μεταπώλησης μεταχειρισμένου μεταφορικού μέσου σύμφωνα με το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους του άρθρου 45 του Κώδικα ΦΠΑ αναγράφεται υποχρεωτικά το εξής κείμενο: .

Διευκρινίζεται ότι στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδει ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής για παραδόσεις μεταχειρισμένων οχημάτων στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 45 του Κώδικα ΦΠΑ δεν αναγράφεται το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί ξεχωριστά, αλλά ο φόρος ενσωματώνεται στην τιμή πώλησης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ